Genomförda projekt på Malmö Latinskola sorterat efter FN:s 17 Globala Mål

Här finns de projekt som har genomförts på Malmö latinskola uppdelat på FN:s 17 globala mål. Klicka på det mål du vill se eller klicka på den sista ikonen för att se alla.

Klicka på beskrivningen av projekten för att se mer information.

1

INGEN
FATTIGDOM

2

INGEN
HUNGER

3

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

4

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

5

JÄMSTÄLLDHET

6

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

7

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

8

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

9

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTURER

10

   MINSKAD
   OJÄMLIKHET

11

  HÅLLBARA STÄDER
  OCH SAMHÄLLEN

12

  HÅLLBAR
  KONSUMTION OCH
  PRODUKTION

13

  BEKÄMPA KLIMAT-
  FÖRÄNDRINGAR

14

   HAV OCH MARINA
   RESURSER

15

  EKOSYSTEM OCH
  BIOLOGISK
  MÅNGFALD

16

  FREDLIGA OCH
  INKLUDERANDE
  SAMHÄLLEN

17

  GENOMFÖRANDE
  OCH GLOBALT
  PARTNERSKAP

sista_ikonen